O.C.D. 2.0
O.C.D. 2.0
 
Curator: Duan ShaoFeng
Artists: Cao TaiPing | Chen Xin | Ma ShengZhe | Su Yi | Wang Ji
       | Zhang Wei | Zhu PeiHong
EGG Gallery is pleased to announce the opening of new exhibition “O.C.D 2.0” on 15/10/2016, It presents the artworks of Cao Taiping, Chen Xin, Ma Shengzhe, Su Yi, Wang Ji, Zhang Wei, Zhu Peihong. The whole exhibition is curated by Duan Shaofeng, a devoted curator.