BEHIND THE APPEARANCE
赵燕峰Zhao Yanfeng, 蕊拉丝钉系列Rui La Si Ding Series,120×100cm,油画,2014
Behind the Appearance
 
Curator: Ru Jie
Artists: Cao Xiaodong | Hu Shengping | Liao Jianhua
         | Martin Wehmer (Germany) | Miao Ying | Tang Yuhan
         | Zhao Yanfeng | Zeng Hong
EGG Gallery is pleased to announce the opening of <Behind the appearance> on July 12th, 2014.