海报(2)
Reproduction of the concrete
Geng Yini、Fu Jingyan、Dai Zhou
Season's group show
Bai jingsheng,Caijin,Ma kelu, Ma shengzhe,Ru xiaofan,Shi jinsong,Yang yanling,Yuyang
An Eye Line
Alain Urrutia, Bi Jianye, Liu Chao, Wang Shuo
640
海报