Tetracromacy
 
Curator: Xia Kejun
Artists: Sang Huoyao | Tian Wei | Wang Aijun | Yu Yang
Cold Rush
 
Curator: Xia Kejun
Artists: Jin Jinghua | Kong Yan | Li Sa | Yu Yang
 
> <
 
Curator: Ru Jie
Artists: Li Tingwei | Liu Buhua
1= 
 
Curator: Yin Yan
Artist: Ge Ziyu
O.C.D 2.0
 
Curator: Duan Shaofeng
Artists: Cao Taiping | Chen Xin | Ma Shengzhe | Su Yi              | Wang Ji | Zhang Wei | Zhu Peihong
 
PINK+
 
Curator: Ru Jie
Artists: Jiang Peiyuan |  Liu Shuang | Ma Shengzhe                  | Wan Yi