Zhang Lun & Zhao Yanfeng - Joint Exhibition
 
Curator: Ru Jie
Artists: Zhang Lun | Zhao Yanfeng
 
 
Gazing Again
 
Curator: Ru Jie
Artist: Alain Urrutia (Spain)
 
 
Between
 
Curator: Ru Jie
Artists: Chen Lu | Cong Lingqi | Niu Maolin                              | Ouyang Sulong | Sun Jiaxin | Tang Yuhan                  | Wang Su | Wu Di| Zhang Suojia | Zhu Yu
 
 
Cardiogram--- Liao Jianhua Solo Exhibition
 
Curator: Ru Jie
Artist: Liao Jianhua